Piyasadan haberler

MTRKS, Şirketin ürün geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren Arkın Şengönül atanmıştır.

ANGEN, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11.maddesi gereğince, Ali Rıza Tüzüngüven'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.

DIRIT, 15.09.2021 tarihinde satın alınan deneme üretimi tamamlanan makinelerin, 01.12.2021 tarihi ile kabulü yapılmıştır. Günlük 3 vardiya, 750.000 adet üretim kapasitesi ile tekstil iş kolu kapsamında maske üretimi de faaliyetleri içerisine girmiştir.

DOGUB, Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ'nin (Şirket) finansman ihtiyacını karşılamak üzere HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Özelleştirme İdaresinden almış olduğu geçen süreye ilişkin faizi ile birlikte toplam 3.210.682,70 TL tutarındaki borcu, Şirket tarafından 30.11.2021 tarihinde İdarenin hesaplarına aktarılmıştır.

ESCOM, Kendi geliştirdiği patentli teknolojisiyle ileri aşamalarda körlüğe yol açan Glokom hastalığını ameliyatsız ve ilaçsız şekilde durdurmayı hedefleyen dolaylı iştiraki olan Glaucot Teknoloji Anonim Şirketi, geliştirdiği giyilebilir tıbbi cihazın belgelendirilmesi için klinik çalışmalarına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay almıştır.

EPLAS, T.C. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi - 2017/730 Esas Sayılı dava ile ilgili olarak; 01.12.2021 tarihli duruşma, sözlü yargılama ve karar için 19.01.2022 tarihine ertelenmiştir.

IZTAR, 27.05.2021 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamasında: "Şirketi Yönetim Kurulu, 27.05.2021 tarih 09 sayılı kararı ile Şirketin daha etkin yönetilebilmesi, daha büyük yatırım gücü ve daha geniş finansman imkanlarına kavuşabilmesi, ortak stratejiler belirlenebilmesi ve planlama, bütçeleme, koordinasyonun daha üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla, Şirketin ana faaliyetini, ‘'Yatırım Holding'' statüsüne dönüşerek sürdürmesi amacıyla yeni bir yapılanmaya gidilmesine karar vermiştir. Bu amaçla, Şirketin ana faaliyetlerini ‘'Yatırım Holding'' statüsünde sürdürmesine, konu ile ilgili Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvurular yapılmasına, işlemlerin onaylanması halinde en kısa zamanda olağan veya olağanüstü Genel Kurul yapılmasına, Genel Kurula katılıp olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına, Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Ortaklık tarafından satın alınması konusunda herhangi bir sınırlama olmamasına; ayrılma hakkı fiyatının II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14. maddesine istinaden, Yönetim Kurulu kararının yayınlandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde Borsa İstanbul'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 20,52 TL ile olmasına Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi yer almıştı. Şirket yönetim kurulunun 27.05.2021 tarih ve 09 sayılı kararı çerçevesinde "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirilerek kamuya açıklanan ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak esas sözleşmenin "Şirketin unvanı" başlıklı 2. ve "Amaç ve konu" başlıklı 3. maddesinin tadili için hazırlanan esas sözleşme tadil metni ile Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye artırılması amacıyla "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi ile birlikte "Denetim" başlıklı 11., "Genel Kurul" başlıklı 12., "Karın tespiti ve dağıtımı" başlıklı 22. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil metnine uygun görüş verilmesi talebinin, esas sözleşmenin 2. ve 3. maddelerinde yapılacak değişiklikler için Şirketin ortaklarına 1 TL nominal bedelli pay için 20,63 TL üzerinden ayrılma hakkı kullandırılması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verildiği hususu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirkete iletilmiştir.

IZTAR, Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye artırılması amacıyla yapmış olduğumuz başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirkete iletilmiştir. Diğer esas sözleşme değişiklikleri ile birlikte kayıtlı sermaye tavanına ilişkin değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

KGYO, Şirket, 22.11.2021 tarih 2021/40 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile satışı ve tapu devri hazırlıklarına başlanan,Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 28.12.2020 tarih ve Oİ-707 sayılı değerleme raporuna göre ekspertiz değeri KDV hariç 2.475.000 TL olan portföyündeki İstanbul İli, Şişli İlçesi, Esentepe Mah. Oto Cad. Loft Residance 2 Apt. N4 23 no'lu bağımsız bölüm'ün KDV hariç 3.168.317 TL (KDV dahil 3.200.000) TL bedel karşılığında satış ve devir işlemi 01.12.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.

KAREL,Vahaa Dikey Tarım Çözümleri ve Teknoloji A.Ş. (VAHAA) ile imzaladığı sözleşme kapsamında VAHAA'nın ürünlerini üretecek ve aynı zamanda VAHAA'ya ArGe desteği vereceklerini belirtmiştir. Üretececkleri ürünler ev ortamında GDO'suz tohumlarla pestisitsiz bitki hasat edilmesini temin edip sağlıklı beslenmeyi destekleyecektir. Nesnelerin interneti tabanlı tasarlanmış olan bu ürünlerle uzaktan kumandayla kapalı ortamda ışık, su ve besin dengesi kontrollü üretim yapılabilecektir. Üretimlerine 2022 yılında başlanması planlanmış olan söz konusu ürünlerin satışından Şirket, 5 yılda 5 milyon dolar civarında bir gelir elde edilmesini öngörmektedir.

KZBGY, Şirketin Marmaris'te yürüttüğü "Kızılbük Wellness Resort" projesinde bulunan devremülk ünitelerinin ön satış işlemleri kapsamında 01 Kasım - 30 Kasım 2021 tarihleri arasında müşterilerimizle 670 adet devre satış sözleşmesi imzalanmış, bu sözleşmelerin toplam ön satış bedeli 72.155.945 TL olarak gerçekleşmiştir.

 MIATK, Bursa Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile MİA Teknoloji A.Ş. arasında 2018 yılından bu yana devam eden sözleşmesi çerçevesinde, 01.01.2022-31.12.2024 tarihleri süresince geçerli olmak üzere, 2.520.000,00 TL bedelle Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Güncelleme, Hizmetin Sürekliliğini Sağlama, Uyum ve Versiyon Yükseltme Hizmet Alımı sözleşmesi imzalanmıştır.

 MTRKS, Şirketin ürün geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren Arkın Şengönül atanmıştır.

PEKGY, Şirket Almanya'da kurulu ve 25.000 Euro sermayeli Nordstern Düsseldorf GmbH unvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların %89'unu ilişkili taraflarından Peker GMBH şirketinden satın almıştır. Söz konusu payların değeri Almanya'da kurulu Kieffer Stübben Partner mbB firması tarafından hazırlanan 21.10.2021 tarihli değerleme raporunda 5.899.753,66 Euro olarak takdir edilmiş olup, satın alma bedeli de 5.850.000 Euro olarak belirlenmiştir. Nordstern Düsseldorf GmbH, Almanya'nın Düsseldorf şehrinde 8.891 m2 büyüklüğünde bir arsaya sahip olup, anılan arsa üzerinde proje geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.

 SMART, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000-TL'ye artırılmasına dair Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

 TAVHL, Şirket ve Fraport tarafından oluşturulan ortak girişim (Ortak Girişim) Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından düzenlenen Antalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesini en iyi teklifi vererek kazanmıştır. Ortak Girişim, ihale şartnamesi uyarınca, Antalya Havalimanını, 1 Ocak 2027 ile 31 Aralık 2051 tarihleri arasındaki 25 yıllık dönemde işletme imtiyazına sahiptir. Halihazırda TAV ve Fraport ortaklığı tarafından kullanılan mevcut işletme imtiyazı ise 31 Aralık 2026'ya kadar geçerlidir. Ocak 2027- Aralık 2051 tarihleri arasındaki yeni imtiyaz süresi boyunca yolcu başına hizmet bedeli dış hat giden yolcu başına 17 avro ve iç hat giden yolcu başına 3 avro olarak belirlenmiştir. DHMİ'ye toplam KDV hariç 7,25 milyar avro imtiyaz bedeli olarak ödenecektir. Mühendislik tedarik ve inşaat sözleşmesi bazında 2022-2025 yılları arasında yaklaşık 600 milyon avro tutarında ve 2038-2040 yılları arasında yaklaşık 165 milyon avro olmak üzere yaklaşık toplam 765 milyon avro tutarında bir yatırım öngörülmektedir.Gerekli onayların alınması ve hukuki prosedürlerin tamamlanmasını takiben, Ortak Girişim taraflarınca kurulacak olan şirket ile DHMİ arasında bir kira sözleşmesi imzalanacaktır.

YGGYO, Şirketin, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde yapılan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Söğütözü Mahallesi, 7577 Ada 21 (Eski 15) Parsel numaralı taşınmazın satış ihalesine katılmış olup, ihale Şirketin uhdesinde kalmamıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Okunma