İz Hayvancılık'ın SPK başvurusuna onay

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş'nin esas sözleşme değişikliği başvuru SPK tarafından onaylandı.

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş'nin esas sözleşme değişikliği başvuru SPK tarafından onaylandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Yönetim kurulunun 27.05.2021 tarih ve 09 sayılı kararı çerçevesinde 'önemli nitelikteki işlem' olarak değerlendirilerek kamuya açıklanan ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik esas sözleşmenin 'Şirketin unvanı' başlıklı 2. ve 'Amaç ve konu' başlıklı 3. maddesinin tadili için hazırlanan esas sözleşme tadil metni ile şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye artırılması amacıyla 'Çıkarılmış sermaye ve paylar' başlıklı 6. maddesi ile 'Denetim' başlıklı 11, 'Genel kurul' başlıklı 12, 'Karın tespiti ve dağıtımı' başlıklı 22. maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görüş verilmesi talebimizin, esas sözleşmenin 2 ve 3. maddesinde yapılacak değişiklikler için şirketimiz ortaklarına 1 TL nominal bedelli pay için 20,63 TL üzerinden ayrılma hakkı kullandırılması şartıyla olumlu karşılanmasına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından karar verildiği hususu şirketimize iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığının iznini takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.''

Hibya Haber Ajansı

Okunma